cap-dades

Amb l’Oficina Municipal de Dades podrem prendre decisions més fonamentades en el coneixement

Hem creat l’Oficina Municipal de Dades (OMD) per recollir en una plataforma, el City OS, les dades més rellevants que generem a l’Ajuntament i a la ciutat. L’anàlisi que farem d’aquestes dades permetrà obtenir nou coneixement sobre el que passa a Barcelona de manera més ràpida i, fins i tot, predictiva. És un servei que s’aborda com una política pública més de l’Ajuntament que ens servirà per prendre millor les decisions del que cal fer des de la gestió municipal.

L’OMD està adscrita a la Gerència Municipal. La vam crear al febrer d’aquest any gràcies a la fusió del Gabinet Tècnic de Programació i de personal provinent de l’IMI que ja es dedicava a facilitar les eines de gestió i difusió de dades. Actualment hi treballen 40 persones que es dediquen a tractar, analitzar i difondre les dades que generem a l’Ajuntament i a la ciutat.

En els últims anys s’ha multiplicat la quantitat de dades. Fins ara, cada gerència de l’Ajuntament disposava de les dades del seu àmbit, les recollia i les tractava a la seva manera. Això feia que les dades estiguessin dispersades i que cada gerència tingués les seves, cosa que no facilitava la circulació de la informació i feia que perdéssim una visió global de tot el coneixement que teníem.

Oficina de dades interior interior gran ok

El Gabinet Tècnic de Programació s’ha adaptat a la nova estructura de l’OMD

Oficina de dades interior petita ok

Actualment hi treballen 40 persones

Vam veure que calia, doncs, un nou model de gestió de les dades que ens servís per a la gestió com fins ara, però també per aconseguir que la informació circulés per tota l’organització i generar coneixement a partir del seu tractament. També per estandarditzar els protocols i promoure la recollida de dades a tota la casa.

L’OMD és qui té l’encàrrec de fer aquesta feina: la ciència de les dades. El naixement del servei ha estat possible gràcies a la reorganització d’altres departaments de la casa amb molt de coneixement i que fins ara ja treballaven la gestió i l’anàlisi de les dades.

Les missions de l’OMD

L’OMD s’estructura en 3 blocs que es corresponen a les 3 missions de l’oficina:

1. La gestió i integració de les dades

A l’Ajuntament cada gerència genera les dades del seu àmbit de gestió i això ha provocat que tinguem una gran diversitat i quantitat de bases de dades. Ens calia una eina que recollís i aglutinés les dades principals, per poder-les interrelacionar entre elles. Aquest canal és la plataforma City OS, una eina big data creada amb programari lliure, on recollim algunes de les dades (les que considerem rellevants) que hi ha a les bases de dades de les gerències. L’objectiu essencial és tenir una dada única, compartida i disponible per a respondre qualsevol qüestió.

Per dur a terme aquesta tasca d’integració de dades hi ha treballant 7 persones que majoritàriament procedeixen de l’IMI.

“El naixement de l’OMD ha estat possible gràcies a la reorganització d’altres departaments de la casa amb molt de coneixement i que fins ara ja treballaven la gestió i l’anàlisi de les dades”

Oficina de dades destacat ok

L’OMD s’estructura en 3 blocs segons la missió de cadascun

2. L’anàlisi

Les eines tradicionals d’anàlisi estadística ens segueixen donant informació descriptiva molt útil. Ara, a més, hi ha eines d’anàlisi de dades massives (big data), com la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic (machine learning), que, en algunes circumstàncies, ens permeten avançar-nos i preveure què passarà en un futur proper, o fer seguiment a temps real d’alguns fenòmens.

Des de l’OMD analitzem les dades que recollim al City OS per poder respondre ràpidament preguntes o demandes de l’organització, i projectar o preveure possibles comportaments futurs. Per exemple, a partir de la quantitat de persones que sabem que hi ha cada dia en un mateix lloc, gràcies a les dades que ens poden facilitar les companyies de telefonia mòbil, podrem fer previsions de quantes persones hi ha a les entrades de la ciutat en hora punta, la gent que hi haurà a la platja el cap de setmana… i anticipar-nos a possibles situacions.

Hi treballen 20 persones que provenen del Gabinet Tècnic de Programació, en concret del Departament d’Estudis i Programació, i del Departament d’Estudis d’Opinió.

3. La difusió

Les dades són de tothom. Per tant, el que volem és que, respectant les disposicions del nou Reglament General de Protecció de Dades, les dades estiguin a l’abast i que hi puguem accedir de la forma més ràpida i senzilla possible. Ara ja donem molta informació a diversos llocs com a Estadística Municipal o al servei de dades obertes, però cal fer un esforç per maximitzar la informació que ha d’estar a disposició de tothom. Des de la informació en estat més pur per als experts de dades fins als informes que ja contenen els anàlisis.

En aquestes tasques hi treballen 11 persones provinents del Departament d’Estadística i de l’IMI.

“Des de l’OMD analitzem les dades que recollim al City OS per poder respondre ràpidament preguntes o demandes de l’organització, i projectar o preveure possibles comportaments futurs”

oficina de dades interior destacat ok

L’OMD ens facilita a la plantilla les dades i el seu tractament segons les nostres necessitats

Implicació transversal

Durant el mes de juny o juliol, formalitzarem la creació de la Taula de coordinació transversal de dades. En aquest espai participaran representants de totes les gerències i ens municipals, que seran els responsables de donar impuls a la circulació de les dades des de les seves àrees, formalitzant uns criteris comuns.

Si el que volem és que puguem prendre decisions fonamentades en dades, cal que tinguem tota la informació necessària per poder-les prendre. Per aconseguir-ho cal que les dades flueixin i que tothom s’hi impliqui.