Carregant...
 

Bolets

Image

1.1. Caçadors de Bolets

Sèrie de TV3
http://www.ccma.cat/tv3/cacadors-de-bolets/

1.2. Consultes Micològiques a ACSA - GenCat

Agència Catalana de Seguretat Alimentària:
http://acsa.gencat.cat/ca/contacte/formulari-de-consultes-micologiques/index.html

1.3. Apps per a catàleg personal

1.3.1. Mushtool (per a amateurs)

I mushtool pro.

Veure:
http://www.mushtool.com

1.3.2. zamiaDroid (per a professionals)

Emprant ZamiaDroid per a fer una base de dades personal de les localitzacions de sortides boletaires i troballes diverses.
És la que empro per a la meva base de dades de troballes personal, que després exporto a format web en mapa propi (veure més avall)

Click to expand
Click to expand
Click to expand
Click to expand

Veure:
http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid/

1.4. Mapa propi

Emprant script propi en Github amb R, emprant Leaflet, OpenStreetMaps, a través de RStudio en Ubuntu 16.04.

Veure codi a:
https://github.com/xavidp/boleteRa

Una imatge val més que mil paraules:

Click to expand
Click to expand


I una altra (taula dinàmica en javascript):

Click to expand
Click to expand

1.4.1. Pendents


1.5. Calaix de sastre

1.5.1. Murgoles i Marçots

Info de murgoles i marçots, amb mapa de distribucio a catalunya, etc.
http://blogs.descobrir.cat/elsecretmesbenguardat/etiqueta/murgoles/
Image Murgoles

1.5.2. Altres zones

http://mas.regio7.cat/bolets/zones.html

1.6. Pluja

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ahir/historic-cartografia-climatica/historic-de-mapes-de-precipitacio-mensual/

http://www.bolets.com/consultar-dades-de-pluja

https://www.r-bloggers.com/the-most-amount-of-rain-over-a-10-day-period-on-record/amp/

Possible feina futura:


bolets pluja precipitacio

Image Llavor: nom \ˈllavor\ : el principi d'alguna cosa que continua desenvolupant-se o creixent

Llavors de coneixement

Canvia l'Idioma