Carregant...
 

Canviar Data i Hora EXIF Fotos massivament


T'ha passat alguna vegada que, per exemple, després de fer fotos amb una camera digital, te n'adones que el dia i/o hora de la camera no estava ben posat, i t'apareixen les fotos com fetes en el passat?

Es pot arreglar fàcilment amb l'eina de terminal exiftool, que és disponible en Linux, Mac i Windows, en ser feta amb perl i ser disponible per a tots aquestes 3 sistemes operatius, per exemple.

Veure:
https://exiftool.org/#shift

Si no tenim el programa a Ubuntu/Debian, el podem instal.lar amb:

sudo apt install exiftool


També hi ha un programa gràfic per fer moltes operacions sobre imatges concretes de forma gràfica amb el ratolí, etc.
https://github.com/hvdwolf/jExifToolGUI

Però per fer molts canvis massivament, ho pots fer per consola de forma més ràpida i àgil, com veiem més abaix.


Exemple de passos, per consola amb exiftool, per modificar el dia i hora de les fotos avançant-ho 43 anys, 7 mesos, 14 dies i 12h amb 0 minuts i 0 segons, en la carpeta en que hi som

xavi@ideapad:/home/xavi/100CANON$ cd test #la carpeta de les fotos xavi@ideapad:/home/xavi/100CANON/test$ exiftool "-AllDates+=43:7:14 12:00:0" . # desplacem totes les marques de temps de totes les fotos d'aquesta carpeta 1 directories scanned 38 image files updated xavi@ideapad:/home/xavi/100CANON/test$


Si a més, volem canviar el nom dels arxius a que sigui quelcom similar al format de noms dels arxius de les cameres de fotos dels mòbils, ho podem fer amb una sola instrucció extra:

xavi@ideapad:/home/xavi/100CANON/test$ exiftool "-FileName<CreateDate" -d "IMG_%Y%m%d_%H%M%S.%%e" . 1 directories scanned 38 image files updated xavi@ideapad:/home/xavi/100CANON/test$

Noms alias d'aquesta pàgina:
CanviarEXIF | DataEXIF | Canviar Data EXIF en batch | Canviar Data EXIF massivament | Canviar DataHora EXIF en batch | exiftool |

Image Llavor: nom \ˈllavor\ : el principi d'alguna cosa que continua desenvolupant-se o creixent

Llavors de coneixement

Canvia l'Idioma