Carregant...
 

Start Slideshow Presentation

Com emprar renv (i no morir en l'intent)

Aquesta pàgina "renv" vol documentar l'ús del paquet renv d'R dins de projectes de desenvolupament de codi R.

Es pot accedir a aquesta documentació a la url:

https://seeds4c.org/renv


renv és als paquets de R d'un projecte de RStudio el que git és a un projecte de codi: permet controlar quines versions estàs emprant de cada paquet/arxiu.


1. Introducció

Derivat de: https://blog.rstudio.com/2019/11/06/renv-project-environments-for-r/

Potser No sempre cal?

A pensar en cada cas, potser...

Instal.lar si cal

Primer de tot, cal instal.lar el paquet si no el tenim encara:

install.packages("renv")

Obrir Projecte en RStudio

Llavors podem obrir ja un projecte de codi R en RStudio, en el que encara no haguem demanat a renv que controli les versions dels paquets de R que s'han d'emprar amb el projecte concret.

Cal que ens assegurem que estem treballant amb un projecte de RStudio i no pas dins l'entorn global obrint arxius a ma, per tal que funcioni tant renv com git adequadment.

Si no tenim el codi dins un projecte de RStudio, cal crear un projecte nou a partir de la carpeta de l'ordinador on tenim el codi en qüestió.

1.1. Inici

En general es comença amb alguna d'aquestes dues instruccions, per fer fa la màgia inicial i seguir els passos que s'indiquen llavors per la consola d'R

renv::status()


ó

renv::init() # si es vol forçar la inicialització
Se'ns afegirà una crida a renv::activate() dins de l'arxiu .Rprofile del projecte.

Ja podem treballar amb normalitat.

1.2. Controlem arxius nous via git

  • L'arxiu renv.lock que s'ha creat a la carpeta arrel del projecte és un arxiu crític que hem de posar sota control de canvis amb git.
  • Conté la llista dels paquets necessaris en el projecte de RStudio, amb les versions concretes que calen,
  • Cal fer un commit de git (com a mínim) i un push contra el gitlab.ajuntament.bcn
    (o repositori de projectes amb git que estiguem emprant en cada moment), per més seguretat.
  • Idem podem fer amb la carpeta ./renv/sencera
    • Aquesta carpeta ./renv/ ja té un arxiu .gitignore a dins, que fa que només s'afegeixin a control via git els arxius de configuració petits, però en cap cas els arxius dels paquets de R, per que ja estan als repositoris dels quals provenen.

1.3. En re-obrir el projecte d'RStudio...

En obrir de nou quan calgui el projecte d'RStudio, hem de veure que a la consola una de les darreres línies que es mostren indica que s'ha carregat el projecte de renv: "Project '~/code/454_foo' loaded. [renv 0.13.0]"

Exemple de la consola d'R en obrir el projecte fictici "454_foo" dins la carpeta code de l'usuari:

R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock" Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit) (...) Type 'q()' to quit R. Loading required package: drat * Project '~/code/454_foo' loaded. [renv 0.13.0] [Workspace loaded from ~/code/454_foo/.RData] >

Ja podem treballar amb normalitat.

Cal tenir present que els paquets que instal.lem a partir de llavors, seran instal.lats dins la subcarpeta ./renv del nostre projecte d'R.

2. Afegir paquets nous

Primer afegim el paquet devtools sempre, per tal de disposar de la funció install_version() que hi ha dins del projecte amb renv nou:

install.packages("devtools")


Després ja podem afegim el paquet nou:

install.packages("paquetnou") # Així per a que se'ns instal.li la darrera versió disponible en el repositori, o bé renv::install("paquetnou@1.0.1") # :: D'aquesta altra forma per a que s'instal.li una versió concreta


Llavors ja podem fer una "foto" (de les noves versions que volem que renv controli), amb:

renv::snapshot()Si hi ha algun paquet que ja no és necessari, sencillament ja no el cridem en el codi amb library(), i el propi snapshot() ens indicarà que hi ha aquell/s paquet/s que ja no són necessaris i

3. Restaurar paquets antics

Ho podem fer amb:

renv::restore()


4. Moure app a un servidor web com els shiny de CityOS


Cal cridar a aquesta instrucció renv::isolate() en la sessió d'R del projecte de RStudio que estem desenvolupant, segons el propi desenvolupador principal de Shiny:

> renv::isolate() * Copying packages into the private library ... [103/103] Done! * This project has been isolated from the cache. >


I llavors ja es pot moure tot el codi de l'app shiny (o equivalent) a la ruta de les apps shiny (o equivalent) del servidor.

Més informació:


[+]


Cal tenir en compte que, en el cas d'emprar "RStudio connect" per posar l'app a un servidor com shinyapps.io o equivalent, cal no posar l'arxiu .Rprofile de dins del projecte amb renv al servidor web, segons la documentació d'aquell cas d'ús concret amb Rstudio connect:

https://rstudio.github.io/renv/articles/rsconnect.html

5. Desactivar renv si cal

Podria passar (com hem vist amb l'app d'historic d'eleccions) que una aplicació temporalment no funciona bé (per alguna dependència extranya no resolta) quan volem emprar renv per controlar les versions dels paquets.
Si ho necessitem, podem desactivar renv temporalment en aquest projecte de RStudio amb:

renv::deactivate() # renv::activate() # O això si el volem tornar a activar en un altre moment

6. Retocs a una màquina per deixar l'aplicació R operativa inicialment amb renv i git

Instal.lar paquets de sistema a ma

Per exemple, en CityOS Producció, vam haver d'instalar a mà els següents paquets de sistema: (per a centos)

sudo yum install libgit2-devel sudo yum install libssh2 # libssh2 de sistema ha de ser la versió 1.70 o superior, i per omissió a PRE i PRO hi havia la versió 1.4.x. Actualitzem la llibreria libssh2 des dels repositoris per omissió de CentOS

6.1. instal.lar versions de paquets de R des de repositoris

Quan la versió més recent ja va bé:

install.packages("later")


Quan cal insta.lar les versions antigues (les que s'indiquen a renv.lock):

devtools::install_version("XML", version="3.98-1.20") devtools::install_version("odbc", version="1.2.1") devtools::install_version("pkgload", version="1.0.2") # A PRO havia fallat la instal.lació del pkgload, i hem hagut d'instal.lar la 1.0.2 # si falla per que no hi ha devtools instal.lat, es pot forçar a install.packages("pkgload", version="1.0.2")6.2. Posada a punt dels entorns de treball amb renv

En PRO, hem hagut de fer un renv::restore() per a que les versions dels paquets de R que empra l'aplicació coincideixin amb les versions amb les que es va desenvolupar l'aplicació (en molts casos són versions anteriors a les que hi havia instal.lades més noves de repositoris de R per omissió per a R 3.6.x)

6.2.1. Canviar a renv.lock una versió d'un paquet d'R concret

Un cop confirmat que ja et va el projecte, amb el paquet d'R concret que sigui en una versió diferent del que s'especificava a l' renv.lock , pots indicar que vols que es desi la nova versió del paquet d'R concret a dins de l' renv.lock del projecte. Per exemple, si volguessis pujar la versió del paquet ggplot2 a la versió 1.1.0 (numero de versió ficticia només amb fins de documentació ara), ho pots fer amb:

renv::record("ggplot2@1.1.0")

6.2.2. Restaurar al projecte un paquet concret a la versió indicada a l'renv.lock

Per restaurar un paquet concret només (per exemple, ggplot2) a la versió que hi està indicada al renv.lock, es pot fer amb una instrucció de l'estil:

renv::restore(packages = "ggplot2")

6.3. Afegir una versió concreta d'un sol paquet paquet concret a renv.lock

Ho pots fer amb comandes de l'estil:

renv::record("renv@0.13.1")

6.4. R en Windows dins de projectes amb renv actiu darrera firewall proxy o VPN

Sembla que en les màquines coporatives amb Windows 10 a l'oficina en que es treballa darrera un firewall (i.e. sense emprar Global Protect), o quan es treballa des de casa amb VPN (i firewall + proxy, etc), quan s'activa el paquet renv (per a la gestió fàcil de paquets de R dins de projectes de desenvolupament de codi/peticions), l'RStudio local en windows no es capaç de sortir a la xarxa correctament a descarregar i instal.lar paquets de R. En canvi, fora del projecte amb renv si que funciona (mateix R i mateix RStudio).

La sol.lució trobada en el context de teletreball i GlobalProtect (posant la informació del proxy a un arxiu _curlrc ) no sembla funcionar a les màquines conectades per cable ethernet a les oficines corporatives.

Cal instal.lar primer unes eines genèriques a l'R (fora dels projectes amb renv):

renv::equip() # això t'hauria d'instal.lar curl entre altres paquets d'R i llibreries externes # install.packages("curl", type="binary") # si l'anterior falla


Després, encara s'ha d'actualitzar la versió del paquet renv que hi ha a dins del projecte d'R.

El problema ve associat amb que renv empar per omissió una forma diferent de sortir a internet que la forma que empra l'R. I la solució està en emprar una versió de renv prou nova (com a mínim la versió renv v0.13.1, de 2021-03-18) per a que tingui el mètode per canviar la forma de sortir a internet per un altre. Aquest és renv_download_method() , i la resposta si tenim la versió 0.13.1 de renv o més nova, serà libcurl per omissió:

> renv:::renv_download_method() [1] "libcurl" >


I en canvi, el mètode que empra R és un altre, que pots mirar amb getOption("download.file.method") :

> getOption("download.file.method") [1] "wininet" >


Tingues en compte que, si tenim alguna versió anterior a renv 0.13.1, ens respondrà que no coneix aquest objecte:

> renv:::renv_download_method() Error in get(name, envir = asNamespace(pkg), inherits = FALSE) : object 'renv_download_method' not found >


En aquest darrer cas, si dins d'un projecte amb " renv " s'està emprant una versió més antiga (per exemple. la v 0.9.2 com al projecte d'historic d'eleccions, o els d'informes d'eleccions), cal instal.lar l'renv més nou possible amb un install.packages("renv") a seques, des de fora del projecte de RStudio (i per tant sense emprar renv antic).

install.packages("renv")


Llavors podràs instal.lar aquesta versió més nova (0.15.2 o més nova, en funció de quan ho executis) des de dins del propi projecte de RStudio.

renv::install("renv@0.15.2")


Reiniciar ara sí el projecte de RStudio, per a que entri en funcionament aquesta nova versió de de renv, i llavors executar la instrucció per canviar la forma de sortir a internet, per tal de poder finalment instal.lar des del propi Renv més nou, la versió anterior de renv que volguem emprar, que com a mínim serà la versió 0.13.1:

renv::install("renv@0.13.1") Sys.setenv(RENV_DOWNLOAD_FILE_METHOD = getOption("download.file.method"))


Ara ja pots revisar si pots restaurar sense problemes els paquets de R amb les versions indicades a renv.lock, que t'hauria de funcionar:

renv::restore()


Un cop confirmat que ara ja et va, quan acabis de restaurar el projecte, pots indicar que vols que l'renv.lock del projecte posi la nova versió del paquet renv mateix a dins. Ho pots fer amb:

renv::record("renv@0.13.1")


Per restaurar un paquet concret només, a la versió que hi està indicada al renv.lock, es pot fer amb una instrucció de l'estil:

renv::restore(packages = "renv")

7. Més informació

Veure:


Image Llavor: nom \ˈllavor\ : el principi d'alguna cosa que continua desenvolupant-se o creixent

Llavors de coneixement

Canvia l'Idioma